Beneficiar

Denumirea beneficiarului: UAT COMUNA PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI

Proiectul “Centru de zi si unitate de îngrijire la domiciliu în comuna Păușești Mâglașii, județul Vâlcea” este amplasat in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, Județul Vâlcea, comuna Păușești – Măglași, satul Păușești – Măglașii, punctul Centru.

Înfiinţarea Centrului de zi şi unitate de îngrijire la domiciliu în comuna Păușești Mâglașii, județul Vâlcea pentru persoane vârstnice va avea un impact pozitiv extrem de puternic asupra comunității, contribuind la:

  • incluziunea socială a categoriilor vulnerabile;
  • integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor;
  • creșterea calității vieții beneficiarilor;
  • asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii.