Beneficiar

Denumirea beneficiarului: UAT COMUNA PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI

Proiectul “Centru de zi si unitate de îngrijire la domiciliu în comuna Păușești-Măglași, județul Vâlcea” este amplasat in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, Județul Vâlcea, comuna Păușești – Măglași, satul Păușești-Măglași, punctul Centru.

Înfiinţarea Centrului de zi şi unitate de îngrijire la domiciliu în comuna Păușești-Măglași, județul Vâlcea pentru persoane vârstnice va avea un impact pozitiv extrem de puternic asupra comunității, contribuind la:

  • incluziunea socială a categoriilor vulnerabile;
  • integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor;
  • creșterea calității vieții beneficiarilor;
  • asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii.