Despre proiect

Titlu proiectului: „CENTRU DE ZI ȘI UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU ÎN COM. PĂUȘEȘTI MĂGLAȘI, JUD.VÂLCEA”

COD SMIS 125599

Scopul si obiectivele specifice: dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale pentru persoane care au împlinit vârsta de 65 ani cu caracter primar în comuna Pausesti-Maglasi, judeţul Vâlcea, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţiionalitaţii sociale a beneficiarilor în mediul propriu de viaţa, familial si comunitar. Prin proiect se urmăreşte îmbunataţirea calitaţii infrastructurii pentru servicii sociale în Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia prin crearea în comuna
Pausesti-Maglasi a unui centru de zi adresat vârstnicilor şi a unei unitaţi de ingrijire la domiciliu prin care vârstnicii singuri care sunt dependenţi.

Rezultatele: realizarea
– unui centru de zi adresat vârstnicilor ce se pot deplasa independent care sa permita dezvoltarea si implementarea politicilor si programelor de asistenţa sociala destinate nevoilor specifice ale persoanelor vârstnice în vederea susţinerii participarii acestora la viaţa economica, sociala si culturala a societaţii si asigurarii dreptului la o viaţa autonoma, împlinita si demna.
– unei unitaţi de ingrijire la domiciliu prin care vârstnicii singuri care sunt dependenţi.

Perioada de implementare: Data începerii proiectului este 08.06.2016, iar data finalizării implementării proiectului este 31.03.2020

Valoarea totală a proiectului este de 2.639.106,00 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă 2.586.323,88 lei compusă din FEDR 1.847.374,20 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național 738.949,68 plus valoarea de cofinanțare eligibilă a Beneficiarului 52.782,12 lei.