Servicii

SCOPUL PROIECTULUI: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale pentru persoane care au împlinit vârsta de 65 ani cu caracter primar în comuna Păușești – Măglași, judeţul Vâlcea, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcționalității sociale a beneficiarilor în mediul propriu de viaţa, familial şi comunitar, care sa ofere:

  • condiții optime pentru desfăsurarea activităților ce țin de reabilitare și recuperare neuropsihică;
  • consiliere psihosocială și informare;
  • socializare şi petrecerea timpului liber;
  • terapii de recuperare şi relaxare;
  • asistenţă şi suport pentru familia persoanei vârstnice;
  • îngrijiri de specialitate la domiciliu;
  • ajutor pentru realizarea activităților de bază zilnice, etc.;